TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm hành vi xả rác ra kênh rạch, nơi công cộng

PV. (t/h)

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh vừa tiếp tục giao các sở ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm hành vi xả rác ra kênh rạch, nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trên đường phố, kênh rạch và nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.
Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trên đường phố, kênh rạch và nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trên đường phố, kênh rạch và nơi công cộng trên địa bàn (công viên, vỉa hè, lòng đường, vòng xoay, gầm cầu, khu vực mặt tiền hộ gia đình, hộ kinh doanh...), có biện pháp duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực đã xử lý ô nhiễm, không để phát sinh điểm ô nhiễm mới. Lập danh mục các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải để theo dõi, quản lý và có báo cáo định kỳ hàng quý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu các chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện trách nhiệm quản lý rác thải phát sinh trước mặt tiền hộ gia đình, hộ kinh doanh phải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của khu vực; có các giải pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành quy định của địa phương.

Mặt khác, tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cam kết của người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn về thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, cam kết không xả rác ra đường phố, kênh rạch và nơi công cộng. Quản lý các khu vực đất trống có phát sinh rác thải không đúng nơi quy định, tồn lưu nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường hoặc mất mỹ quan đô thị. Tổ chức triển khai và xử lý các trường hợp không tham gia ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi xả rác ra đường phố, kênh rạch và khu vực công cộng; quán triệt quan điểm chấm dứt việc xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến việc lãng phí ngân sách nhà nước cho các công tác vớt, thu gom rác thải trên sông, kênh, rạch và quét rác, dọn dẹp vệ sinh đường phố. UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng phát sinh điểm ô nhiễm mới và tình trạng tái ô nhiễm tại các khu vực đường phố, kênh rạch đã xử lý.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã có Công văn số 2755/UBND-ĐT ngày 17/5/2024 chỉ đạo các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong thời gian qua, tiếp tục có nhiều phản ánh liên quan đến việc ô nhiễm rác thải ở nơi công cộng và trên kênh rạch gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và cản trở lưu thông dòng nước của các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố.