TPBank dành 1.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp phụ trợ

PV.

(Tài chính) Từ nay đến 31/12/2014, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho đối tượng là các doanh nghiệp phụ trợ đặc thù.

Doanh nghiệp sản xuất có hợp đồng cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp lớn có thể vay tới 90% khoản phải thu bằng USD hoặc VND tại TPBank. TPBank áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 8.0%/năm đối với VND hoặc 3.2%/năm đối với USD cho các khoản vay ngắn hạn (lãi suất cố định 6 tháng), trung và dài hạn (lãi suất cố định tối đa 12 tháng). Đặc biệt, doanh nghiệp có thể vay với điều kiện vô cùng linh hoạt: khách hàng được ưu tiên sử dụng tài sản bảo đảm là khoản phải thu từ các doanh nghiệp lớn.

Sau thời gian ưu đãi, TPBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất tín dụng hợp lý nhất cho các khoản vay, dựa trên lãi suất cơ sở với biên độ lãi vay thấp.

Bên cạnh ưu đãi về lãi suất, doanh nghiệp được hưởng đa dạng ưu đãi phí: giảm tới 40% tất cả các loại phí, được miễn phí chuyển tiền trong nước và trong cùng hệ thống TPBank qua dịch vụ eBank; miễn phí duy trì và phí thường niên dịch vụ eBank. Doanh nghiệp còn được miễn phí phát hành, phí thường niên 05 thẻ TPBank Visa Debit.

Gói tín dụng ưu đãi 1.000 tỷ đồng là một trong những chương trình phục vụ lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lĩnh vực mũi nhọn được TPBank đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh phát triển, cũng là những lĩnh vực trọng tâm, được ưu tiên phát triển tại Việt Nam.