Triển khai đôn đốc, thu hồi, xác minh nợ đọng thuế

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1479/QĐ-TCHQ thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Lạng Sơn.

 Triển khai đôn đốc, thu hồi, xác minh nợ đọng thuế
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra này sẽ làm rõ nguyên nhân nợ đọng thuế tại các đơn vị và các biện pháp triển khai đôn đốc, thu hồi, xác minh doanh nghiệp (DN) và xử lý thuế nợ đọng của các đơn vị đã thực hiện. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ thuế được giao và khả năng thu hồi nợ đọng thuế đến cuối năm.
 
Đồng thời, kiểm tra việc phân loại nợ thuế, kiểm tra phân tích cụ thể tổng số nợ, đọng để rà soát, xem xét từng khoản nợ và đưa ra biện pháp đôn đốc, xử lý đối với từng khoản nợ.
 
Bên cạnh đó, Đoàn còn kiểm tra việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế, xác minh DN (DN bỏ trốn, mất tích mà Cục Hải quan đã xác minh;  số DN đã cam kết nộp thuế nhưng không thực hiện nộp; số DN đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước xác minh tài khoản tiền gửi, đã đề nghị ngân hàng trích tài khoản tiền gửi và phong tỏa tài khoản; số DN đã bị kê biên tài sản để thu thuế; số DN đã đề nghị cơ quan chức năng phối hợp thu)…; kiểm tra việc thực hiện ân hạn thuế, bảo lãnh, gia hạn nộp thuế; kiểm tra việc thực hiện thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế
 
Đoàn sẽ sàng lọc những trường hợp DN chây ỳ nhưng không thực hiện được các biện pháp cưỡng chế và xem xét đề nghị cơ quan Công an phối hợp thu một số vụ nợ đọng thuế.
 
Thời gian đoàn kiểm tra làm việc tại mỗi đơn vị sẽ là 20 ngày. Thời kỳ kiểm tra thuế sẽ là năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013.