Thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra thuế 2 tháng đầu năm

Thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra thuế 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 2/2023, toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 80.132 doanh nghiệp. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, số tiền đã nộp vào ngân sách hơn 1.339 tỷ đồng.
Cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Thực hiện chương trình cải cách tổng thể của Chính phủ, Chiến lược cải cách của ngành Thuế giai đoạn 2011-2020, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế được cải cách mạnh mẽ từ xây dựng thể chế, quy trình quy chế, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ dựa trên áp dụng quản lý rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế  tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Năm 2022, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thu vào ngân sách nhà nước là 31.023 triệu đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Kiến nghị truy thu khoảng 7.720 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

Kiến nghị truy thu khoảng 7.720 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) luôn được toàn ngành Thuế chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Năm 2022, tính từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/08/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện 37.620 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu vào NSNN khoảng 7.720 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.100 tỷ đồng, giảm lỗ 26.650 tỷ đồng.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng thu trên 940 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng thu trên 940 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Trong 6 tháng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch, qua đó phát hiện và ban hành các quyết định xử lý với số tiền lên đến 6.445 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu được 942 tỷ đồng, giảm khấu trừ 210 tỷ đồng, giảm lỗ 5.293 tỷ đồng.
Kiến nghị xử lý 3.485 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Kiến nghị xử lý 3.485 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Đến ngày 15/02/2022, ước tính tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Thuế là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế, phạt, chậm nộp tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 849 tỷ đồng; giảm khấu trừ 130 tỷ đồng; giảm lỗ 2.506 tỷ đồng.