Triển khai hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An)

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn 666/TCHQ-TCCB yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An triển khai hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy.

Triển khai hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An)
Công chức Chi cục Hải quan Thanh Thủy kiểm tra gỗ nhập khẩu

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Nghệ An báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, địa bàn hoạt động và lĩnh vực quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy.

Đồng thời, lập phương án triển khai các hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy. Trong đó, Cục Hải quan Nghệ An cần chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, biên chế, cơ sở vật chất... để đảm bảo triển khai tổ chức hoạt động của Chi cục.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn, hiện tại Cục Hải quan Nghệ An đã triển khai, bố trí một số cán bộ công chức làm công tác nghiệp vụ tại cửa khẩu Thanh Thủy. Tuy nhiên, trước mắt do khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu chưa nhiều nên đơn vị tạm thời bố trí 8 cán bộ công chức để triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy.