Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hoàn Kiếm về việc tăng cường huấn luyện bảo vệ mục tiêu, sáng ngày 13/6/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các nội dung liên quan đến chương trình huấn luyện tại chỗ đối với trung đội Dân quân tự vệ (cơ động và nòng cốt đưa ra các giả định và phương pháp xử lý các tình huống để các chiến sỹ Dân quân tự vệ tiếp cận và nắm bắt tình hình thực tế khi có sự cố xảy ra).

Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính
Thực hành các nội dung huấn luyện bảo vệ mục tiêu, đưa ra các tình huống giả định. Nguồn: mof.gov.vn

Trong chương trình huấn luyện, Trung đội Dân quân tự vệ đã được hướng dẫn thực hành các nội dung huấn luyện bảo vệ mục tiêu, đưa ra các tình huống giả định theo yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

Tham gia với lực lượng Dân quân tự vệ còn có lực lượng Bảo vệ cơ quan Bộ và lực lượng Công An bảo vệ mục tiêu.

Kết thúc nội dung huấn luyện bảo vệ mục tiêu, thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Bộ Tài chính, đồng chí Phạm Xuân Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Bộ  đã phát biểu động viên, ghi nhận tinh thần huấn luyện hăng say của các chiến sỹ lực lượng Dân quân tự vệ cơ quan Bộ Tài chính.

Qua chương trình huấn luyện đã giúp các chiến sỹ hiểu rõ các mục đích, yêu cầu đối với lực lượng Dân quân tự vệ; giúp Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Bộ rút ra những kinh nghiệm để dần hoàn thiện các chương trình tác chiến, xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự trị an, an ninh chính trị đã được giao phó.