Triển khai quy định mới về thu, quản lý các khoản thu ngân sách và giao dịch điện tử

Mai Hằng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn về những điểm mới về thu, quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN và giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong toàn hệ thống KBNN.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước và giao dịch điện tử.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước và giao dịch điện tử.

Sau phiên khai mạc, hội nghị được nghe đại diện Vụ Tổng hợp pháp chế (KBNN) giới thiệu những điểm mới, nội dung quan trọng của Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 và Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu, trao đổi thảo luận về hoạt động nghiệp vụ của KBNN đảm bảo thống nhất triển khai trong toàn hệ thống. Một số điểm liên quan trong hoạt động nghiệp vụ KBNN cũng được đại diện lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn thuộc KBNN giải đáp kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp Pháp chế (KBNN) cho biết: KBNN được đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong ngành Tài chính thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách trong lĩnh vực quản lý thu NSNN nói riêng.

Cùng với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục về thu NSNN và tăng cường thu nộp theo phương thức điện tử như: Triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan – KBNN; Tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại…

KBNN được đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong ngành Tài chính thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách trong lĩnh vực quản lý thu NSNN nói riêng.

Theo đó, thủ tục nộp tiền vào NSNN là không quá 05 phút theo phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế và KBNN; mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24/7), tạo điều kiện thận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN.

Nhằm tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác NSNN và hoàn thiện quy định về thu NSNN qua KBNN phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cũng như tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thu, nộp NSNN, ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Bên cạnh việc tập trung cải cách, hiện đại hóa công tác thu NSNN, tiến tới mục tiêu trở thành Kho bạc số theo dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, KBNN đã đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, các phương thức giao dịch điện tử trong nội bộ hệ thống KBNN và giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, nhằm bổ sung, bãi bỏ một số quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, ngày 8/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.