Triển khai thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Ngày 05/12/2013, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Triển khai thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nguồn: customs.gov.vn

Nhằm nâng cao hiệu quả hội nghị đồng thời tiết kiệm chi tiêu, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị với 1 điểm cầu chính tại trụ sở Tổng cục Hải quan và 33 điểm cầu tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông Đặng Thanh Sơn – Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp - Bộ Tư pháp được mời là diễn giả tại hội nghị.

Chủ trì điểm cầu tại trụ sở Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường khẳng định, thời gian qua, Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC), đặc biệt là với sự ra đời của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt VPHC. Ngành Hải quan cũng đã tích cực tham gia trong quá trình xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan… Ngày 15/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/NĐ-CP quy định việc xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2013, thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009.

Phó Tổng cục trưởng đánh giá, Nghị định số 127/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngành Hải quan, do đó yêu cầu các cán bộ tập trung tiếp thu để đảm bảo toàn ngành thực hiện đúng pháp luật trong chỉ đạo, thực thi và kiểm tra công tác xử phạt VPHC.  

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Sơn trình bày tổng quan về Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP, trong đó nhấn mạnh những nội dung có liên quan tới ngành Hải quan. Sau phần trình bày của diễn giả, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được dành thời gian để đưa ra những câu hỏi, trao đổi đến vấn đề liên quan.

Hội nghị cũng giới thiệu về những điểm mới tại Nghị định số 127/NĐ-CP và dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 127 sắp được Bộ Tài chính ban hành, thay thế Thông tư số 193/2009/TT-BTC.