Trốn thuế, phạt từ 1-3 lần số thuế trốn

Theo Chinhphu.vn

(Tài chính) Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Bộ Tài chính đề xuất phạt từ 1-3 lần số tiền trốn, gian lận thuế đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Trốn thuế, phạt từ 1-3 lần số thuế trốn
Bộ Tài chính đề xuất phạt từ 1-3 lần số tiền trốn, gian lận thuế đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Nguồn: Internet
Theo Bộ Tài chính, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp thuế thì còn bị xử phạt từ 1-3 lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận.

Cụ thể, sẽ phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm như: Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp; lập thủ tục, hồ sơ huỷ vật tư, hàng hoá hoặc giảm số lượng, giá trị vật tư, hàng hoá không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm…

Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

Khi vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt tiền bằng 2 lần số thuế trốn; vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ bị phạt 2,5 lần; và phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn khi vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Bộ Tài chính đề xuất phạt theo số tiền tuyệt đối tối đa không quá 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi vi phạm thủ tục thuế.
Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế phạt từ 200.000-2 triệu đồng

Dự thảo của Bộ Tài chính đưa ra mức phạt từ 200.000-2 triệu đồng đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.

Cụ thể, sẽ phạt tiền 600.000 đồng, đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 1-30 ngày. Nếu có tính tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng hoặc có tính tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sẽ phạt tiền 1.200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày; không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 1-10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.