Trường Đại học Quốc tế dành 37 tỷ đồng mỗi năm để cấp học bổng

Anh Tuấn

Được thành lập vào tháng 12/2003, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) là trường đại học công lập đầu tiên sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong việc đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Trường Đại học Quốc tế hiện có hơn 10.000 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh sau đại học.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế thảo luận sau giờ học tại trường.
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế thảo luận sau giờ học tại trường.

Là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội (kinh tế, tài chính, quản lý và ngôn ngữ Anh) với mục tiêu là trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) đã không ngừng đổi mới cơ chế quản lý, nỗ lực kiên trì xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Trường hiện có 10 khoa và 02 bộ môn trực thuộc, với 23 chương trình đào tạo bậc đại học, 12 chương trình bậc thạc sỹ và 05 chương trình bậc tiến sỹ. Trường ĐHQT luôn là một trong những cơ sở giáo dục đại học có thành tích công bố khoa học quốc tế được xếp hạng cao trong cả nước, với tỷ lệ hàng năm luôn đạt 1,4 – 1,7 bài báo tạp chí quốc tế ISI, scopus/tiến sỹ/năm. Trường ĐHQT luôn xác định yếu tố con người là then chốt để phát triển khoa học công nghệ. Năm học 2020-2021, Trường đã thành lập được 32 nhóm nghiên cứu tiêu biểu thuộc tất cả các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Mỗi năm, nhằm khuyến khích sinh viên hệ đại học và sau đại học có thành tích học tập tốt, Trường ĐHQT dành trên 37 tỷ đồng từ nguồn kinh phí để cấp học bổng cho sinh viên, học viên đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh cũng như những bạn đạt thành tích học tập tốt tại trường.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG-TP.HCM) trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của trường.
Sinh viên Trường Đại Quốc tế trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, trường ĐHQT đã trở thành một trong những trường đại học công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với 13 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và 02 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET (Tổ chức Kiểm định các chương trình Đào tạo Kỹ thuật – Công nghệ Hoa Kỳ). Trường ĐHQT là cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET - 2016). Đặc biệt, năm 2018, trường ĐHQT đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUN-QA. Năm 2022, Trường ĐHQT vinh dự là 1 trong 7 trường đại học của Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố).