Phát triển nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng trong bối cảnh mới

Phát triển nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng trong bối cảnh mới

Phát triển nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số là thực tiễn tất yếu, đưa kinh tế - xã hội phát triển, đem đến cho con người một cuộc sống mới, hiện đại hơn. Trong bối cảnh đó, ngân hàng là một trong các lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số, là cơ sở nền tảng cho các ngành nghề, lĩnh vực khác tiến tới công cuộc đổi mới. Điều này trở thành một thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực trong các ngân hàng.
Trường Đại học Quốc tế dành 37 tỷ đồng mỗi năm để cấp học bổng

Trường Đại học Quốc tế dành 37 tỷ đồng mỗi năm để cấp học bổng

Được thành lập vào tháng 12/2003, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) là trường đại học công lập đầu tiên sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong việc đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Trường Đại học Quốc tế hiện có hơn 10.000 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh sau đại học.
Phát triển nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán, phục vụ giai đoạn phát triển mới

Phát triển nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán, phục vụ giai đoạn phát triển mới

Phát triển nguồn nhân lực về kế toán - kiểm toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Tài chính đặt ra Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bài viết trao đổi về thực trạng nguồn nhân lực kế toán kiểm toán, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực về kế toán - kiểm toán, góp phần thực hiện thành công Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030.
Phát triển nguồn nhân lực số trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực số trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Một trong các mục tiêu lớn của Việt Nam đến năm 2025 là 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đây là giai đoạn khẩn trương để đào tạo và phát triển nguồn lực số liên tục đáp ứng cho toàn bộ các doanh nghiệp và các cơ quan bộ, ban, ngành, giúp chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai của Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực số của Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực này trong tương lai.
Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế số và kinh nghiệm đối với Thái Nguyên

Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế số và kinh nghiệm đối với Thái Nguyên

Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số là xu thế tất yếu và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kinh tế số ra đời dần thay thế cho các khu vực kinh tế truyền thống đòi hỏi cơ cấu lao động phải có những biến đổi phù hợp. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở mỗi quốc gia, địa phương khác nhau được triển khai theo nhiều hướng khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của từng quốc gia. Bài viết nghiên cứu thực tiễn xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế số của Singapore, Thái Lan và 2 địa phương ở Việt Nam là TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, từ đó rút ra một số kinh nghiệm để xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế số ở tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, AI sử dụng dữ liệu từ các lịch sử giao dịch, thông tin khách hàng trong hệ thống ngân hàng kết hợp với công nghệ chuỗi để vừa bảo vệ khách hàng đồng thời đóng góp tăng cường dự báo hành vi rửa tiền và gian lận. Do đó, AI có khả năng tạo ra sự thay đổi lực lượng lao động thông qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự ở ngành này có nguy cơ bị cắt giảm. Thách thức này đòi hỏi ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới.
Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp Tuyên Quang

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tại địa phương. Nguồn nhân lực không đảm bảo về mặt cơ cấu và chất lượng sẽ gây ảnh hưởng tới việc thực hiện các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu khảo sát và phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại các công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhằm đánh giá thực trạng để đưa ra một số đề xuất hoàn thiện nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp địa phương nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Thực tiễn cho thấy, chất lượng lao động việc làm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực lớn đối với cơ cấu lao động, chất lượng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.
Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có  tài chính ngân hàng.  AI có khả năng tạo ra sự thay đổi  lực lượng lao động trong lĩnh vực ngân hàng qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự có nguy cơ bị cắt giảm.