Từ 1/7/2020, cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp


Đó là một trong những nội dung mới tại Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư số 31/2020/TT-BTC nêu rõ, tổ chức thu phí được để lại 50% (thay cho mức 85% hiện nay) số tiền phí thu được để trang trải cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí và nộp 50% (thay cho mức 15% hiện nay) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung điểm 6.2 mục B của Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, trong đó phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp) có nguồn gốc Việt Nam, không bao gồm các khoản phí phải nộp cho văn phòng quốc tế đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đều ở mức 2 triệu đồng.