Từ ngày 27/11, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến 2023 sẽ diễn ra

Trần Huyền

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023".

Theo đó, tuần lễ “Thương mại điện tử quốc gia” sẽ diễn ra từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023. Chương trình “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” sẽ bắt đầu từ 0h thứ Sáu ngày 01/12/2023 đến 12h ngày 03/12/2023 trên phạm vi toàn quốc.

Các hoạt động triển khai trong Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia" bao gồm: Hoạt động hội thảo trực tiếp và trực tuyến với chủ đề về thương mại điện tử và công nghệ số; các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử.

Chương trình "60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023" được tổ chức trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm toàn quốc và các chương trình khuyến mại sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức không gian triển lãm sản phẩm chính hãng của doanh nghiệp Việt tại TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ số và các giải pháp thương mại điện tử để người dân trực tiếp tham gia trải nghiệm, qua đó thúc đẩy thương mại điện tử theo vùng.

Được biết, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NÐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023" là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong năm với mục tiêu kích cầu tiêu dùng trong nước bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số. Qua đó, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử vùng, tăng cường nhận thức của người dân với thương mại điện tử và thúc đẩy việc đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình được tổ chức trên môi trường trực tuyến với nhiều ưu đãi và trải nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ từ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trên cả nước.