Tỷ lệ hộ dân tại Đồng Tháp tham gia bảo hiểm nông nghiệp ngày càng tăng

Theo Báo Đồng Tháp

Thực hiện chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Bảo hiểm nông nghiệp Tỉnh đã phối hợp với Công ty Bảo Việt Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV lương thực Tân Hồng, Công ty Dasco, Công ty TNHH Thanh Tùng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và vận động các hộ nông dân tham gia.

 Tỷ lệ hộ dân tại Đồng Tháp tham gia bảo hiểm nông nghiệp ngày càng tăng
Nông dân trong Tỉnh tham gia BHNN ngày càng tăng. Nguồn: Baodongthap.com.vn

Nhiều đảng viên ở các địa phương gương mẫu tham gia BHNN để làm cơ sở tuyên truyền nhân rộng trong dân. Tính đến ngày 31/12/2012, toàn Tỉnh có 10.855 lượt hộ của 100% xã thuộc 3 huyện: Tân Hồng, Tháp Mười và huyện Châu Thành đăng ký tham gia BHNN, trong đó có 6.868 lượt hộ nghèo, 2.698 lượt hộ cận nghèo, 1.289 lượt hộ bình thường với tổng diện tích 6.191ha. Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ phí BHNN hơn 2,9 tỷ đồng.

Các ban, ngành, đoàn thể các cấp tích cực hỗ trợ công tác tuyên truyền vận động, tỷ lệ hộ dân tham gia ngày càng tăng. Công tác bồi thường được thực hiện đúng theo quy định, chưa có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND Tỉnh, trong thời gian qua, sự phối hợp thực hiện công việc cũng như giải quyết bồi thường chưa nhịp nhàng, còn lúng túng trong xử lý một số trường hợp phát sinh vấn đề về bảo hiểm. Việc thống kê số liệu về năng suất chưa kịp thời, chậm so với thời gian thu hoạch của từng vụ khoảng 1 - 2 tháng, gây khó khăn cho công tác xác định năng suất để làm cơ sở bồi thường bảo hiểm. Đa số các hộ dân đều canh tác lúa theo kinh nghiệm là chính, vì vậy họ khó thực hiện theo quy trình canh tác lúa hoặc chỉ thực hiện một phần nào đó trong quy trình canh tác đã được ban hành.

Đồng thời, công tác tuyên truyền kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình canh tác lúa chưa thường xuyên, chưa tạo sự chuyển biến tích cực cho người sản xuất. Nhận thức của người dân được nâng lên, tuy nhiên công tác bồi thường bảo hiểm cho nông dân chưa kịp thời, làm các hộ dân e ngại khi tham gia các vụ tiếp theo. Một số đại lý bảo hiểm hoạt động không hiệu quả, công tác chuyên môn còn hạn chế, chưa tích cực tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia.

Thực hiện kế hoạch năm 2013, dự kiến có 14.770 hộ tham gia BHNN, với diện tích 11.374ha, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện BHNN hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ chế chính sách về BHNN, Tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện chắc chắn đảm bảo lợi ích của người dân, đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng chính sách, giải quyết bồi thường đúng chế độ, hiệu quả nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước cũng như kinh phí của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tổ chức theo dõi tình hình thiên tai, dịch bệnh, rủi ro, thống kê các chỉ số về năng suất, giá lúa làm căn cứ tính phí bảo hiểm, bồi thường khi có thiệt hại xảy ra đúng theo quy định...