Hỗ trợ phí bảo hiểm cho cây cà-phê và hồ tiêu tại Đắk Nông

Hỗ trợ phí bảo hiểm cho cây cà-phê và hồ tiêu tại Đắk Nông

Ngày 14/2, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà-phê và cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đẩy mạnh phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm

Đẩy mạnh phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm

Đây là một trong những giải pháp được đề ra tại Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, qua đó góp phần xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng hiện đại, tiếp cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân...
Sẽ có quy định mới về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Sẽ có quy định mới về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau năm 2021. Dự thảo Quyết định đang được lấy ý kiến của nhân dân.
Đề nghị các CEO bảo hiểm cần tích cực triển khai 5 chính sách

Đề nghị các CEO bảo hiểm cần tích cực triển khai 5 chính sách

Năm 2020 là năm bản lề để các công ty bảo hiểm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cấu trúc lại thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng năm 2025 của Chính phủ.
Phát triển bảo hiểm nông nghiệp trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Phát triển bảo hiểm nông nghiệp trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết làm rõ khái niệm bảo hiểm nông nghiệp và vai trò của bảo hiểm nông nghiệp đối với kinh tế nông nghiệp vốn chứa đựng rủi ro cao. Đồng thời, vai trò của bảo hiểm nông nghiệp và những khó khăn trong việc phát triển bảo hiểm nông nghiệp nông nghiệp được phân tích làm rõ, từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.
Còn nhiều dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp

Còn nhiều dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp

Ông Bùi Gia Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã khẳng định như vậy khi nói về thị trường bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp Việt Nam liên tục có những bước phát triển ấn tượng, tạo cơ hội cho bảo hiểm nông nghiệp phát triển...