UPCoM-Index tháng 2 tăng 2,29% so với tháng trước

PV.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng tại mức 112,2 điểm, tăng 2,29% so với tháng trước.

Theo HNX, chỉ số giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có diễn biến tăng nhẹ trong tháng 2/2022. Cụ thể, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng này tại mức 112,2 điểm, tăng 2,29% so với tháng 1.

Trong tháng, toàn thị trường có hơn 1,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị giao dịch 25,1 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 79,2 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1.500 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 22,46% và 19,77% so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cao nhất tháng thuộc về phiên giao dịch ngày 24/2 với 129,7 triệu cổ phiếu được giao dịch và giá trị giao dịch đạt 2,7 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,54% so với tháng trước.

Bảng: 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 2/2022

STT

MCK

Giá đóng cửa đầu kỳ

Giá đóng cửa cuối kỳ

Thay đổi (%)

1

XMD

1.900

10.800

468,42

2

BBH

7.900

20.400

158,23

3

BKH

20.600

34.900

69,42

4

DXL

5.600

9.200

64,29

5

EME

28.000

42.500

51,67

 Nguồn: hnx.vn

Trong tháng 2, BSR, VHG, C4G, SBS, OIL là 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất. Trong đó, khối lượng giao dịch của BSR đạt 233 triệu cổ phiếu, VHG đạt 102 triệu cổ phiếu, C4G đạt 66 triệu cổ phiếu, SBS đạt 56 triệu cổ phiếu, OIL đạt 52 triệu cổ phiếu.

Trong tháng này, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 170 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất là BSR, QNS, QTP, ACV, VOC trong khi cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất là ABC, QNS, BSR, ACV, ABI.

Thống kê của HNX cho thấy, tổng khối lượng giao dịch trong tháng 02 của khối ngoại đạt 24,2 triệu cổ phiếu, giảm 33,6% so với tháng trước.