Ưu đãi thuế cho công ty xử lý nợ xấu

Theo Diễn Đàn Doanh nghiệp

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, trong báo cáo thẩm tra hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), đã đồng ý miễn cả hai loại thuế này cho công ty xử lý nợ xấu (VAMC).

Ưu đãi thuế cho công ty xử lý nợ xấu
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Tại tờ trình dự án luật, Chính phủ cho biết đây là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy thu nhập phát sinh của tổ chức này (nếu có) cần được miễn thuế.

Cơ sở của đề xuất này cũng đã được Chính phủ nêu tại tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT. Đó là trước bối cảnh phát sinh và tồn tại nhiều khoản nợ xấu trong nền kinh tế, Bộ Chính trị đã phê duyệt đề án thành lập VAMC để tham gia xử lý nợ xấu. Việc ưu đãi thuế sẽ hỗ trợ cho VAMC thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Nghị định về thành lập công ty Quản lý tài sản VN (VAMC) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 21/5. Vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn hợp pháp của Ngân hàng nhà nước.

Về cơ chế xử lý nợ, VAMC sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng nhà nước.Thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC cung cấp các giải pháp để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp có khoản nợ được bán cho VAMC như: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn tài chính tạm thời... Các doanh nghiệp có nợ xấu bán cho VAMC được tiếp tục vay vốn của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành.

“Ngoài ra, VAMC với các cơ chế hoạt động, các quyền đặc thù cùng với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý, chính sách thuế… cho doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo cho tổ chức tín dụng, VAMC xử lý nợ và tài sản bảo đảm đã mua. Khi đó, các nhà đầu tư được quyền tham gia quá trình này theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá” - Ngân hàng nhà nước khẳng định.

Chính phủ cũng khẳng định đây là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, vì vậy thu nhập phát sinh của tổ chức này (nếu có) cần được miễn thuế. Để hỗ trợ cho VAMC thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép: “Tài sản đảm bảo của khoản nợ mua vào, bán ra của VAMC, do Chính phủ thành lập, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Với những công ty hoạt động bình thường, số nợ xấu sẽ chuyển thành cổ phần và VACM sẽ trở thành cổ đông của công ty, trực tiếp tham gia vào HĐQT để theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp thứ hai, VACM sẽ bán lại nợ xấu cho các công ty nước ngoài. Đây thực sự là một thị trường tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, "VAMC, trên danh nghĩa, chỉ nắm giữ tài sản chứ không phải người đứng ra xử lý cụ thể. Muốn xử lý phải qua các công ty thẩm định giá đấu giá và bản thân tổ chức tín dụng cũng phải có trách nhiệm để không mất hết tài sản". Chính vì vậy, việc miễn thuế cho doanh nghiệp đặc biệt này là điều nên làm.