Vàng bạc đá quý có được nhượng quyền thương mại?


Công ty Kim cương Hưng Phát USA (trụ sở chính ở Mỹ) hiện tạimuốn mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Công ty hỏi,hàng hóa vàng, bạc, đá quý, kim cương có thuộc danh mục hàng hóa tự do thực hiện nhượng quyền thương mại tại Việt Namkhông?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Theo Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

- Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại đối với những mặt hàng mà doanh nghiệp đó được kinh doanh dịch vụ phân phối theo cam kết quốc tế của Việt Nam.

Hiện nay, “Vàng bạc, đá quý, kim cương” thuộc nhóm “Kim loại quý và đá quý” là nhóm hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Cam kết này đã được nội luật hóa thể hiện ở Phụ lục số 03 (Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.