Viện Dệt may lên sàn UPCoM sau hơn 1 tháng IPO

PV.

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày IPO cổ phiếu, ngày 26/4/2018, hơn 1,8 triệu cổ phiếu của Viện Dệt may đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với tổng giá tham chiếu 20.600 đồng/cổ phiếu.

Ngày 26/4/2018, hơn 1,8 triệu cổ phiếu của Viện Dệt may đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Nguồn: internet
Ngày 26/4/2018, hơn 1,8 triệu cổ phiếu của Viện Dệt may đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Nguồn: internet

Viện Dệt may có mã chứng khoán là VDM, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 1.871.000 cổ phần với giá trị 18.710.000.000 đồng; Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu.

Viện Dệt may trước đây thuộc quản lý của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Sau cổ phần hóa, Nhà nước đã thoái hết vốn, Viện Dệt may có vốn điều lệ 50 tỷ đồng thuộc sở hữu của các cổ đông chiến lược, người lao động và các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá mua cổ phần Viện Dệt may trong phiên đấu giá tại HNX ngày 12/3/2018 vừa qua.

Hoạt động chính của Viện Dệt may là nghiên cứu chiến lược, quy hoạch chính sách và các giải pháp phát triển ngành dệt may, nghiên cứu phát triển các nguyên liệu, thiết bị, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và sản phẩm dệt may,…; sản xuất và kinh doanh cách sản phẩm dệt may như bông, xơ, sợi vải, hàng may mặc,… Ngoài ra, Viện cũng cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ đặc thù của ngành.

Năm 2017, tổng doanh thu của Viện Dệt May đạt gần 57 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động tự chủ đạt gần 47 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ đề tài và dự án thử nghiệm hơn 10 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 608 triệu đồng, giảm lần lượt 26% và 45% so với năm 2016.

Năm 2018, Viện Dệt May lên kế hoạch doanh thu đạt 49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 47 triệu đồng.