Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,3 tỉ USD

L.Bằng (HQ Online)

Trong 10 tháng đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 70 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam đạt 1,369 tỷ USD.

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,3 tỉ USD
Unitel- một liên doanh viễn thông có vốn Việt Nam tại Lào.

Báo cáo Tình hình đầu tư ra nước ngoài 10 tháng đầu năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy Bộ đã điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 14 dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm đạt 95,796 triệu USD.

Các dự án chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp (14 dự án); lĩnh vực bán buôn bán lẻ và sửa chữa (12 dự án); công nghiệp chế biến, chế tạo có 9 dự án; khai khoáng có 9 dự án; số dự án còn lại đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo...

So với cùng kỳ năm ngoái, số dự án được cấp mới nhiều hơn 3 dự án, nhưng tổng số vốn đăng ký thấp hơn khoảng 664 triệu USD.  

Lũy kế đến thời điểm tháng 10 năm 2012, tổng số dự án đầu tư ra nước ngoài là 737 dự án với vốn đăng ký đạt khoảng 15,086 tỉ USD.

Lào là nước thu hút nhiều vốn đầu tư ra nước ngoài nhất của các doanh nghiệp Việt Nam với 222 dự án và tổng vốn đầu tư là trên 3,79 tỉ USD.

Đánh giá về hạn chế của các nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Năng lực cạnh tranh của các nhà đầu tư Việt Nam nhìn chung còn yếu. Ngoại trừ một số doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… đa số các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có tiềm năng khiêm tốn vì vốn ít, khó tiếp cận nguồn vốn, trình độ quản lý còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế...

Việc triển khai thực hiện dự án còn chậm. Bên cạnh nguyên nhân khó khăn về thủ tục hành chính tại nước sở tại thì việc triển khai dự án đầu tư chậm còn do chủ đầu tư thiếu vốn, tìm hiểu môi trường đầu tư chưa kỹ lưỡng, nên gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ trong triển khai thực hiện dự án sau cấp phép.