Vietcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao

PV.

(Tài chính) Sáng 29/12/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố Nghị quyết bầu thành viên HĐQT và Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietcombank.

ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao Nghị quyết HĐQT cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) trao Nghị quyết HĐQT cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Trong thời gian vừa qua, Vietcombank có những thay đổi nhân sự cấp cao quan trọng với việc ông Nghiêm Xuân Thành được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Quang Dũng được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc. Với việc bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới, Ban Điều hành Vietcombank hiện có 1 Tổng giám đốc và 9 Phó Tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc là người Nhật và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách trực tiếp chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Việc bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc là một sự cần thiết cho Vietcombank khi ngân hàng  đang ở giai đoạn quan trọng của việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến vào hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh cạnh tranh tăng cao và chương trình tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng ngày càng được đẩy mạnh quyết liệt hơn với việc Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng nhiều chuẩn mực cao hơn cho hoạt động của các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.