Vietcombank cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Quảng Ngãi

Long Thắng

(Taichinh) - Với mong muốn tiếp tục đưa nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả trong phát triển nông nghiệp nông thôn theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, ngày 14/05/2015, Vietcombank Quảng Ngãi đã triển khai ký kết chương trình phối hợp cho nông dân vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn với Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Vietcombank Quảng Ngãi và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình cho nông dân vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn
Lãnh đạo Vietcombank Quảng Ngãi và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình cho nông dân vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, Hội nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp Hội biết và thực hiện chủ trương phối hợp của 2 đơn vị; giới thiệu các thành viên có năng lực đến vay vốn tại Ngân hàng; hỗ trợ, phối hợp cùng Vietcombank Quảng Ngãi trong công tác tuyên truyền, tư vấn cho đối tượng khách hàng là nông dân về những chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước, hỗ trợ vận động các thành viên vay vốn và sử dụng các sản phẩm dịch vụ do Vietcombank cung cấp.

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Phạm Thị Thúy Kiều - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn nguồn vốn tín dụng của ngân hàng sẽ đến với người nông dân nhiều hơn trong thời gian tới để họ có đủ vốn phát triển kinh tế và vươn lên.

Ông Võ Việt Chính - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tập trung tuyên truyền để các hội viên, nông dân có đầy đủ thông tin về chính sách vay vốn của Vietcombank Quảng Ngãi.

Việc cho vay đối với lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, nông dân và nông thôn trong những năm qua đã được Vietcombank Quảng Ngãi triển khai tích cực, chủ động và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: dư nợ theo Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến đến hết tháng 4.2015 là 105 tỷ đồng với 551 khách hàng; dư nợ cho vay khu vực kinh tế biển như: đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá và vốn lưu động cho tàu cá là 440 tỷ đồng với tổng cộng 440 tàu cá và 590 khách hàng là ngư dân vay vốn; dư nợ theo Quyết định 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 30/04/2015 là 4,7 tỷ đồng với 14 khách hàng, trong đó 1,3 tỷ đồng khách hàng vay để mua máy gặt đập liên hợp và 3,4 tỷ đồng để mua thiết bị dò cá.

Được biết trong tháng 05/2015, Vietcombank Quảng Ngãi cũng sẽ thực hiện tài trợ 100 con bò với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho hội viên nông dân nghèo tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.