Vietcombank phối hợp thu ngân sách nhà nước tại Nam Định

PV.

(Tài chính) Chi nhánh Vietcombank Nam Định cũng Kho bạc Nhà nước Nam Định, Cục Thuế Nam Định và Cục Hải Quan Nam Định vừa ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định...

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Vietcombank Nam Định (hàng đầu, bên trái) ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định với các đơn vị KBNN, Cục Thuế và Cục Hải quan Nam Định
Ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Vietcombank Nam Định (hàng đầu, bên trái) ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định với các đơn vị KBNN, Cục Thuế và Cục Hải quan Nam Định

Đến tham dự lễ ký có ông Trần Lê Đoài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; về phía KBNN có ông Vũ Văn Yên - Giám đốc KBNN tỉnh Nam Định; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Cục trưởng Cục thuế Nam Định; bà Lưu Thị Thu Hương -  Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Nam Định cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN tỉnh Nam Định cũng như ngành thuế và Hải quan Nam Định. Về phía Vietcombank Nam Định có ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Chi nhánh cùng đại diện lãnh đạo, các trưởng phó phòng nghiệp vụ.

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất kế hoạch triển khai dự án ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước qua Vietcombank Nam Định trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước. Các bên sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục cho các đơn vị, cá nhân thực hiện nộp ngân sách nhà nước qua ngân hàng và cách thức phối hợp trong quá trình thực hiện.

Sự phối hợp giữa 4 đơn vị đã đánh dấu một bước tiến mới về cải cách thủ tục thu ngân sách nhà nước, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi và an toàn cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.