Vietcombank tài trợ 700 tỷ cho Dự án đầu tư xây dựng cảng Container Vip Greenport

PV.

(Taichinh) - Vietcombank Hải Phòng và Công ty Cổ phần (CTCP) Cảng xanh VIP vừa tổ chức ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư xây dựng dự án Cảng Container Vip Greenport với khoản tài trợ vốn vay có giá trị 700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (hàng đầu bên phải) vàông  Lương Hoài Trân - Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP  tham gia ký kết hợp đồng tín dụng
Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng (hàng đầu bên phải) vàông Lương Hoài Trân - Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP tham gia ký kết hợp đồng tín dụng

Tham dự Lễ ký kết, về phía CTCP Cảng xanh VIP có ông Lương Hoài Trân - Giám đốc và ông Lê Thế Trung - Kế toán trưởng. Về phía Vietcombank Hải Phòng có ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc, cùng các thành viên Ban giám đốc và đại diện lãnh đạo một số phòng/tổ của Chi nhánh.

Dự án xây dựng Cảng Container Vip Greenport có tổng mức đầu tư là 1.373 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2015): mức đầu tư là 971 tỷ đồng; giai đoạn 2 (năm 2016): mức đầu tư là 402 tỷ đồng. Dự án được đánh giá là phù hợp với quy hoạch ngành, là bước phát triển tất yếu trong giai đoạn cần thiết phải đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cảng biển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của khu vực.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng cho biết: Việc ký kết hợp đồng tài trợ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Container Vip Greenport thể hiệc sự tham gia tích cực của Vietcombank vào quá trình phát triển ngành dịch vụ cảng biển tại Thành phố Hải Phòng. Đồng thời khẳng định, Vietcombank Hải Phòng sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tiện ích nhất để công ty thực hiện tốt dự án.

Đại diện CTCP Cảng xanh VIP đánh giá cao tính chuyên nghiệp của Vietcombank và cho biết việc cung ứng vốn kịp thời của Vietcombank sẽ giúp công ty đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án và có điều kiện để mở rộng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.