Vietcombank tổ chức đại hội cổ đông bất thường

PV.

(Tài chính) Ngày 26/12/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn, nâng cao năng lực quản trị và điều hành... Đại hội có sự tham gia của các cơ quan liên quan, cùng nhiều cổ đông đại diện…

 Tại Đại hội, một số nội dung quan trọng đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. Cụ thể: Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản trị và điều hành, tại Đại hội, Vietcombank đã có tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh để dự kiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước để cử giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát, tuân thủ; Các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội, vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đáng chú ý, Đại hội cũng đã trình cổ đông về việc chủ trương sáp nhập một tổ chức tín dụng vào Vietcombank; giao HĐQT tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình ĐHĐCĐ, NHNN và các cơ quan chức năng khác theo quy định liên quan của pháp luật. Việc thực hiện sáp nhập ngân hàng là cơ hội tốt giúp Vietcombank tăng quy mô năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam; phù hợp với định hướng - mục tiêu chiến lược của Vietcombank là trở thành ngân hàng số một của Việt Nam.

Lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến năm 2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng giảm bớt số lượng ngân hàng xuống còn khoảng 20 ngân hàng và hình thành một số NHTM có quy mô lớn với khả năng cạnh tranh mạnh, đặc biệt tăng cường được quy mô và vị trí chi phối của các NHTM NN trong hệ thống.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cho biết: Vietcombank đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số 1 tại thị trường trong nước cả về quy mô và chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, tầm vóc và tính cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực. Kết quả kinh doanh hiệu quả, an toàn và bền vững của Vietcombank trong thời gian qua đã góp phần khẳng định năng lực quản trị điều hành và chất lượng của hệ thống Vietcombank trong nước và quốc tế.

Sau thời gian làm việc hết sức minh bạch, dân chủ và khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Vietcombank đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là cơ sở và nền tảng để Vietcombank tiếp tục đà phát triển lớn mạnh hơn nữa để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.