Vinare được duy trì năng lực tài chính mức B ++

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best vừa tái khẳng định năng lực tài chính mức B ++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành mức “bbb” cho Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).

Theo A.M. Best, mức xếp hạng phản ánh năng lực tài chính (vốn) vững chắc của Vinare. Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Theo A.M. Best, mức xếp hạng phản ánh năng lực tài chính (vốn) vững chắc của Vinare. Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

Triển vọng cho cả hai xếp hạng là Ổn định. Đây cũng là mức mà DN này đạt được cách đây đúng 1 năm.

Theo A.M. Best, mức xếp hạng phản ánh năng lực tài chính (vốn) vững chắc của Vinare, kết quả kinh doanh ổn định, quản lý rủi ro doanh nghiệp được cải thiện và hỗ trợ mạnh mẽ từ cổ đông.

Năm 2014, Công ty đặt kế doanh thu phí nhận tái bảo hiểm (chưa bao gồm nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp thí điểm) là 1.510 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 445 tỷ đồng (chưa bao gồm thí điểm nông nghiệp), tăng trưởng 11% so với năm 2013.