Vinashin bàn giao trái phiếu cho DATC hoán đổi nợ

Việt Anh

(Tài chính) Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Tầu thủy Việt Nam (Vinashin) đã tổ chức bàn giao trái phiếu cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) hoán đổi nợ của Vinashin với 18 tổ chức tín dụng.

Ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc DATC, đại diện của tổ chức phát hành trái phiếu, trao trái phiếu cho các ngân hàng.
Ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc DATC, đại diện của tổ chức phát hành trái phiếu, trao trái phiếu cho các ngân hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch HĐQT Vinashin cho biết, sau một thời gian rất dài tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho Vinashin, đến nay tổng số nợ của Vinashin khoảng 86.000 tỷ, tương đương với hơn 4 tỷ USD, đã cơ bản được giải quyết.

Thứ nhất, về khoản vay trong nước, DATC và 18 tổ chức tín dụng trong nước đã thực hiện phát hành và bàn giao trái phiếu tái cơ cấu các khoản nợ trong nước đợt 1 với 11.900 tỷ đồng, đợt 2 sẽ tiếp tục triển khai trong năm nay. "Điều này rất cần sự cố gắng và tiếp tục hỗ trợ tích cực của các bộ ngành và các ngân hàng", ông Sự nói.

Thứ hai, với khoản 600 triệu USD vay nước ngoài, Vinashin đã xử lý cơ bản xong, tới đây, Vinashin sẽ cùng với DATC sẽ phát hành trái phiếu để xử lý khoản nợ này. Thứ ba, đối với các khoản vay của Chính phủ, Vinashin sẽ được khoanh nợ, giãn nợ 10 năm. Thứ tư, riêng khoản hơn 200 triệu USD vay lẻ các ngân hàng nước ngoài cũng xử lý cơ bản xong, Vinashin đã được mua lại với giá dưới 30%.

Nếu xong đợt phát hành trái phiếu đợt 1 lần này và đợt 2 tới đây, cơ bản Vinashin xử lý xong nợ, là điều kiện, tiền đề rất tốt để Vinashin tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp của mình.

Ông Sự cũng cho biết, với mô hình mới tới đây, Vinashin có 8 nhà máy đóng tầu. Do đó, Vinashin sẽ mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với đối tác nước ngoài. Người lao động sẽ có việc làm, sản phẩm của Vinashin sẽ có đầu ra.

Hiện 3 nhà máy của Vinashin đã được một công ty của Hà Lan hỗ trợ đưa sản phẩm đến bạn hàng, các nhà máy này đang tạo được công ăn việc làm cho người lao động và bắt đầu có lợi nhuận. Công ty này cũng có mong muốn mở rộng hợp tác với cả 8 nhà máy của Vinashin.

Ông Sự cũng hi vọng rằng, cuối năm nay, tất cả các khoản nợ trong nước, sự hạch toán của các ngân hàng cũng như của Vinashin sẽ minh bạch hơn, rõ ràng hơn.

Đại diện của DATC, ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc cho biết, việc DATC thực hiện phát hành trái phiếu hoán đổi nợ cho Vinashin là nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao. Đây cũng là một trong những nội dung của nhiệm vụ tham gia tái cơ cấu Vinashin của DATC.

Ông Quang cũng cho biết, trong quá trình tái cấu trúc các tổng công ty, DATC luôn mong muốn được trả sớm các khoản nợ, phấn đấu trả trước thời hạn 10 năm.