Vốn tối thiểu để kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam

Tại Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định rõ điều kiện tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Vốn tối thiểu để kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn