Vốn tối thiểu để kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam

Vốn tối thiểu để kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam

Tại Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định rõ điều kiện tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
Quy định mới về điều kiện về tài chính được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Quy định mới về điều kiện về tài chính được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP3 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Nghị định quy định rõ điều kiện về tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), DN tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức thông tin về Kết luận thanh tra số 812/KL-BTC của Bộ Tài chính về thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đây là hoạt động thanh tra chuyên đề thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) bảo hiểm theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.
BIC tiếp tục lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

BIC tiếp tục lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống và các giải pháp hiệu quả vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, BIC kinh doanh thành công khi tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, quá trình góp ý, tiếp thu qua nhiều vòng về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã giải trình, tiếp thu rất chi tiết nhiều ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, chất lượng dự án Luật trình Quốc hội lần này đã được nâng lên, nội dung tiếp thu rất nhiều, nội dung còn ý kiến khác nhau không nhiều.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm

Chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm

Việc ứng dụng đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ giúp các sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm của mọi tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện tối đa và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.