Vướng mắc về ưu đãi thuế đối với đầu tư xây dựng?

PV.

(Tài chính) Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hồng Phát (Số 212A, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ) đã có Công văn số 81/CV.HPF ngày 18/12/2012 và Công văn số 09/CV.HPF ngày 20/01/2013 đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với đầu tư xây dựng, quản lý nghĩa trang.

Vướng mắc về ưu đãi thuế đối với đầu tư xây dựng?
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 949/TCT-CS ngày 25/03/2013 gửi Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hồng Phát. Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại tiết d, Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang quy định các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang được nhà nước:

"Hỗ trợ đầu tư và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư".

Tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

"Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có".

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng kể từ ngày 01/01/2009 thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo diện đầu tư mở rộng.

Tại Điểm 6, Phần I, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hồng Phát (tên cũ là Công ty cổ phần đầu tư tài chính Nam Việt) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) và đăng ký thuế số 1800664227 ngày 07/02/2007 (nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ) được UBND tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 61101000101 ngày 16/10/2010 và GCNĐT thay đổi lần 1 ngày 06/08/2012 với mục tiêu xây dựng nghĩa trang thành phố Cà Mau tại Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau thì không được coi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà chỉ được coi là dự án đầu tư mở rộng. Do dự án xây dựng nghĩa trang thành phố Cà Mau được cấp GCNĐT số 61101000101 chứng nhận lần đầu ngày 16/10/2010 do đó không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các quy định nêu trên.