Áp dụng quy định mới về điều kiện ưu đãi thuế với linh kiện ô tô nhập khẩu

Áp dụng quy định mới về điều kiện ưu đãi thuế với linh kiện ô tô nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố áp dụng quy định mới về điều kiện đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu là bộ linh kiện CKD, bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô.
Hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường

Hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường

Nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu chính, bao gồm: Xác định các vướng mắc trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hành lang pháp lý về ưu đãi thuế cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam chưa phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Từ thực tế này đòi hỏi phải hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho bảo vệ môi trường.
Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Dự kiến năm 2024, thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ chính thức được áp dụng. Khi đó Việt Nam sẽ phải đối mặt với cả những cơ hội và thách thức liên quan đến tình hình thu ngân sách cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chính vì vậy, cần phải sửa đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan về thuế để phù hợp với tình hình chung và thông lệ quốc tế.
Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Đảm bảo chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên

Việc sửa đổi chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Luật thuế TNDN hiện hành là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, đảm bảo các chính sách ưu đãi về thuế TNDN được thực hiện để phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên của Đảng và Nhà nước.
Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Chấn chỉnh việc hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và thực hiện Chương trình ưu đãi thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1163/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chấn chỉnh công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa và việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021.