Vướng mắc về việc quy định dán nhãn năng lượng?

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH Điện tử Mát Su (29 Hoa Lan, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) vừa có công văn số 15/CVMS ngày 06/8/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc quy định dán nhãn năng lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong công văn số 812/GSQL-TH ngày 22/08/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011Khoản 1 Điều 1 Quyết định 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì máy điều hòa nhiệt độ thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng từ ngày 01/7/2013.

Thứ hai, về chứng từ phải nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BTC ngày 04/4/2012 và công văn số 564/TCNL-KHCN ngày 11/6/2013 của Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cụ thể về việc nộp cho cơ quan Hải quan bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc văn bản xác nhận của Bộ Công thương (Tổng cục Năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng tại Điểm 1 của công văn 4142/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2013.

Do đó, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp không nộp cho cơ quan hải quan chứng từ trên là không đúng với quy định và không đủ điều kiện để nhập khẩu.

Thứ ba, về việc thủ tục hành chính phức tạp và chi phí lớn liên quan đến kiểm định, thử nghiệm hiệu suất năng lượng máy điều hòa nhiệt độ, đề nghị công ty phản ánh với Bộ Công thương (Tổng cục Năng lượng) để được xem xét, giải quyết./.