Xác định các yếu tố nhằm nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp cho doanh nghiệp

Nội dung, thiết kế: Gia Hân

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Việc nâng cao TFP sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như khả năng mở rộng tái sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh...

Xác định các yếu tố nhằm nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp cho doanh nghiệp - Ảnh 1