Xây dựng cơ chế một cửa tại cảng hàng không

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn xin ý kiến các hãng hàng không về yêu cầu kỹ thuật để tiếp nhận và trao đổi thông tin các chứng từ đường không, hướng tới xây dựng cơ chế một cửa (NSW) tại cảng hàng không.

Xây dựng cơ chế một cửa tại cảng hàng không
Tiến hành xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa tại cảng hàng không. Nguồn: internet

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có kế hoạch phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng phân hệ tiếp nhận bản lược khai hàng hóa, danh sách hàng khách và các chứng từ liên quan đối với đường không. Công việc này nhằm hướng tới thực hiện NSW tại cảng hàng không.

Để thực hiện nội dung này, Tổng cục Hải quan đã tiến hành dự thảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ khai báo và trao đổi thông tin và đang lấy ý kiến các hãng hàng không.

Trước đó, hồi tháng 10/2014, Tổng cục Hải quan cũng đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam và tiến hành khảo sát việc tiếp nhận bản lược khai hàng hóa, danh sách hành khách và các chứng từ liên quan đối với đường không.

Việc cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường không và các thông tin về hàng hóa, chuyến bay thực hiện theo Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 và Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi Nghị định số 27.