Xử lý doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hồng Nhung

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3178/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp giải quyết vi phạm của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Xử lý doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Thuế, tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

Một là, có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Hai là, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Đối với những trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn cũng được Bộ Tài chính quy định rõ tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 bao gồm: Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ; Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn...

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố kiểm tra khâu trung gian trước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nếu mua trực tiếp của người sản xuất hoặc chỉ qua 01 khâu trung gian thì được hoàn thuế theo quy định; nếu mua hàng hóa qua nhiều khâu trung gian. Nếu doanh nghiệp thương mại trung gian đã kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định thì mới xét hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu. Trong quá trình kiểm tra hoàn thuế nếu cần thiết thì kiểm tra chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu như hợp đồng vận chuyển, chi phí vận chuyển… để xác định tính chính xác của hồ sơ hoàn thuế.

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên,  Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh  Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo đúng quy định.