Xử lý hai chi nhánh ngân hàng vượt “rào” lãi suất

Theo Nhân dân

Ngày 4/3 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra hai quyết định xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây

Theo đó, Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Đác Lắc tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đác Lắc. Kết quả cho thấy, Chi nhánh này đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng với mức lãi suất 15,7%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14/12/2010 của Thống đốc NHNN.

Ngày 3/3/2011, kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hà Nội cho biết, Chi nhánh này đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn loại sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm phát lộc” với mức lãi suất 17,8%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14/12/2010 của Thống đốc NHNN.

Do đó, Thống đốc NHNN cảnh cáo và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây kiểm điểm nghiêm túc trong việc chỉ đạo điều hành trong toàn hệ thống về việc chưa chấp hành nghiêm túc quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT nêu trên;

Thống đốc yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Đác Lắc và Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Hà Nội vì đã có hành vi vi phạm mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam;

Các ngân hàng này phải có văn bản cam kết thực hiện nghiêm túc Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Thống đốc NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng bảo đảm chấp hành nghiêm túc các quy định của Thống đốc NHNN và các đồng thuận đã cam kết với Hiệp hội Ngân hàng. Đồng thời, hai ngân hàng này phải báo cáo Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) kết quả thực hiện những nội dung nêu trên trước ngày 10/3/2011.