Xử lý nợ thuế linh kiện xe máy?

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Trả lời công văn số 204/TMT-XNK ngày 15/3/2013 về việc xử lý nợ thuế linh kiện xe máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 và công văn số 226/TMT-XNK ngày 27/3/2013 của Công ty cổ phần ô tô TMT về việc đề nghị được giải tỏa cưỡng chế và xin xóa nợ đối với khoản nợ thuế truy thu xe gắn máy 02 bánh theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội; ngày 27/5/2013, Bộ Tài chính có Công văn 6656/BTC-TCHQ hướng dẫn về vấn đề này.

Xử lý nợ thuế linh kiện xe máy?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Căn cứ công văn số 7604/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001; Căn cứ Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007;
 
Theo báo cáo của Công ty cổ phần ô tô TMT thì Công ty được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước có khoản nợ thuế truy thu 12.290.273.860 đồng của các lô hàng nhập khẩu bộ linh kiện xe 02 bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 phát sinh từ khi Doanh nghiệp nhà nước hoạt động; khoản nợ truy thu này của Công ty không được xác định khi xác định giá trị doanh nghiệp, không bàn giao cho Công ty cổ phần và đề nghị được xem xét xóa nợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007.
 
Trong thời gian chờ xem xét giải quyết xóa khoản nợ truy thu nêu trên, để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, nếu xác định số nợ thuế 12.290.273.860 đồng thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ theo Thông tư 34/2010/TT-BTC trên thì tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với Công ty cổ phần ô tô TMT đến hết ngày 30/6/2013 nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

Ngoài khoản nợ thuế nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 nêu trên, Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt của các lô hàng xuất nhập khẩu khác;
 
Các lô hàng mới phát sinh, Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng;
 
Công ty có trách nhiệm cung cấp hồ sơ trước ngày 05/6/2013 và phối hợp với cơ quan hải quan để xem xét giải quyết dứt điểm số nợ truy thu trên trước ngày 30/6/2013; cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ thuế truy thu đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 là 12.290.273.860 đồng.