Cục Thuế Hải Dương: Nỗ lực kéo giảm nợ thuế

Cục Thuế Hải Dương: Nỗ lực kéo giảm nợ thuế

Dù còn nhiều tồn tại và khó khăn trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhưng Cục Thuế Hải Dương đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm và phấn đấu đến hết tháng 12 nợ thuế không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2023.
Cục Thuế Đồng Nai đôn đốc thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Đồng Nai đôn đốc thu hồi nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù các đơn vị trực thuộc đã quyết liệt đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định, nhưng số nợ thuế vẫn còn ở mức cao.
Ngành Hải quan xác định đúng đối tượng được xử lý nợ thuế

Ngành Hải quan xác định đúng đối tượng được xử lý nợ thuế

Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
 Triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế

Triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế

Trong năm 2022, ngành Thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn. Toàn Ngành đã ban hành 160.504 quyết định cưỡng chế tài khoản, 18.991 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 3.054 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy phép và 152 quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp khác.