Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa Petrolimex

Theo Chinhphu.vn

Chỉ đạo việc xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý hình thức chào giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị tư vấn định giá và tư vấn cổ phần hóa; áp dụng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp.

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý để đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa của Petrolimex được áp dụng theo hai nguyên tắc.

Thứ nhất, không xác định giá trị lợi thế kinh doanh và giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp đối với diện tích đất đang được sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty (bao gồm cửa hàng xăng dầu, kho bãi, cầu cảng, bến xuất, tuyến ống).

Thứ hai, đối với diện tích đất được giao sử dụng làm văn phòng, trụ sở Tổng công ty, chi nhánh và đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì căn cứ theo giá đất do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Trường hợp giá đất được giao, nhận chuyển nhượng hợp pháp thấp hơn giá đất do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố thì lấy theo giá công bố này.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý Bộ Công Thương và Petrolimex căn cứ điều kiện chuyển đổi quy định tại Điều 8 Nghị định 25/2010/NĐ-CP để thẩm định và quyết định chuyển đổi 42 đơn vị trực tiếp kinh doanh xăng dầu thuộc Petrolimex thành công ty TNHH một thành viên.