Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

(Tài chính) Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Đối tượng áp dụng Nghị định trên bao gồm: (i) Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định này; (ii) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm hình thức cảnh cáo và phạt tiền.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 98-2013-ND-CP.doc