Xuất cấp 2.700.000 viên sát khuẩn Aquatabs 67 mg dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế

Nguyễn Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 17/7/2023 về việc xuất cấp viên sát khuẩn Aquatabs 67 mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế.

Các địa phương tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích. Ảnh minh họa.
Các địa phương tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích. Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 2.700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67 mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để Bộ này xuất cấp hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài chính, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Y tế căn cứ nhu cầu và tình hình dịch bệnh của các địa phương, kịp thời phân bổ, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đối tượng và các quy định, không để hết hạn sử dụng, gây lãng phí ngân sách nhà nước.