Đã xuất cấp các mặt hàng dự trữ quốc gia với giá trị khoảng 931 tỷ đồng

Huy An

6 tháng đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành theo thẩm quyền đã có các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để cứu trợ, hỗ trợ với tổng giá trị hàng hóa khoảng 931 tỷ đồng.

Tổng cục DTNN xuất cấp 62.393 tấn gạo DTQG với giá trị khoảng 748 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các địa phương.
Tổng cục DTNN xuất cấp 62.393 tấn gạo DTQG với giá trị khoảng 748 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các địa phương.

Trong đó, Bộ Tài chính đã xuất cấp các mặt hàng DTQG với tổng giá trị khoảng 896 tỷ đồng (gồm 62.393 tấn gạo DTQG với giá trị khoảng 748 tỷ đồng và các mặt hàng vật tư, thiết bị giá trị khoảng 148 tỷ đồng).

Cụ thể, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán là 16.920 tấn gạo; giáp hạt đầu năm là 1.339 tấn gạo; học sinh là 31.374 tấn gạo, dự án trồng rừng là 2.760 tấn gạo; xuất viện trợ 10.000 tấn gạo DTQG cho Cuba.

Bên cạnh xuất cấp lương thực, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp kịp thời vật tư, thiết bị gồm: 30 bộ xuồng; 1.220 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 159.730 chiếc phao cứu sinh các loại; 147 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ; 43 bộ máy phát điện các loại; 23 bộ thiết bị khoan cắt; 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất cấp các mặt hàng gồm: 122 tấn hạt giống cây trồng; 100.000 liều vắc xin các loại; 259 tấn hóa chất sát trùng thủy sản; 15.000 lít hóa chất sát trùng cho gia súc gia cầm với giá trị khoảng 35 tỷ đồng, để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện xuất cấp hàng DTQG nhanh chóng, kịp thời, góp phần phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Việc xuất cấp các mặt hàng DTQG đã từng bước giúp người dân các địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; qua đó, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành...

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, ngành DTNN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm  họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Đồng thời, Tổng cục DTNN phối hợp với các bộ, ngành địa phương kịp thời trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG; chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng mục tiêu DTQG và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Ngoài ra, Tổng cục DTNN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, thẩm tra, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG do bộ, ngành quản lý; tăng cường kiểm tra chất lượng hàng DTQG và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng DTQG tại các bộ, ngành...