Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Xuất cấp 7.820,76 tấn gạo hỗ trợ các địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt

Minh Hà

Ngày 26/01/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 133/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn DTQG cho 10 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. Nguồn: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn DTQG cho 10 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân. Nguồn: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn DTQG cho 10 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 6.346,155 tấn gạo DTQG để hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các tỉnh: Bình Định: 2.360,955 tấn; Hà Giang: 401,55 tấn; Đắk Nông: 452,085 tấn; Tuyên Quang: 291,105 tấn; tỉnh Đắk Lắk: 1.057,5 tấn; Bình Phước: 560,595 tấn; Quảng Trị: 1.064,73 tấn; Kom Tum: 157,635 tấn.

Đồng thời, Bộ Tài chính xuất cấp 1.474,605 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Lạng Sơn: 331,575 tấn; Lai Châu: 548,19 tấn; Đắc Nông: 498,225 tấn; Kom Tum: 96,615 tấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kom Tum, Lạng Sơn, Lai Châu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Triển khai Quyết định số 133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày 26/1/2022, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) đã có các công văn hỏa tốc gửi UBND 10 tỉnh về việc tiếp nhận gạo DTQG; đồng thời, ban hành các quyết định xuất cấp giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp không thu tiền gạo DTQG, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của ủy ban nhân các tỉnh để hỗ trợ nhân dân. 

Tại Quyết định số 31/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN  giao Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thực hiện xuất cấp không thu tiền 254,25 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Kon Tum để hỗ trợ nhân dân, cụ thể hỗ trợ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 157,635 tấn gạo; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 96,615 tấn gạo. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/01/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 32/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN  giao Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thực hiện xuất cấp không thu tiền 1.064,73 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân, cụ thể hỗ trợ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/01/2022.

Tại Quyết định số 33/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN  giao Cục DTNN Hà Bắc thực hiện xuất cấp không thu tiền 331,575 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ nhân dân, cụ thể hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/02/2022.

Tại Quyết định số 34/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Hoàng Liên Sơn xuất cấp không thu tiền 692,655 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/01/2022.

Tại Quyết định số 35/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Nam Tây Nguyên xuất cấp không thu tiền 2.568,405 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Cụ thể: Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 1.057,5 tấn gạo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tỉnh Đắk Nông là 950,31 tấn gạo, gồm: Hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là 452,085 tấn gạo; hỗ trợ thiếu dói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 498,225 tấn gạo.

Tại Quyết định số 36/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Nghĩa Bình thực hiện xuất cấp không thu tiền là 2.360,955 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Bình Định để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo cho tỉnh này đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 37/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN Tây Bắc thực hiện xuất cấp không thu tiền 548,19 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2021, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Lai Châu để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp giáp hạt đầu năm 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo cho tỉnh này đến hết ngày 28/2/2022.