Quyết định 1921/QĐ-TTg:

Xuất cấp 72,63 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai


Ngày 5/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TTg về việc xuất cấp (không thu tiền) 72,63 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 72,63 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2 năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1921/QĐ-TTg.