Xuất khẩu 8 tháng tăng cao, Việt Nam xuất siêu đạt 3,96 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Dấu hiệu phục hồi của kinh tế Việt Nam ngày càng rõ nét khi xuất khẩu 8 tháng năm 2022 tiếp tục tăng cao, số mặt hàng xuất khẩu tỷ USD giữ vững đà tăng trưởng giúp cán cân thương mại duy trì xuất siêu. Tính chung 8 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ước tính đạt 3,96 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,52 tỷ USD).

Xuất khẩu 8 tháng tăng cao, Việt Nam xuất siêu đạt 3,96 tỷ USD - Ảnh 1