Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 10/2014

Theo gso.gov.vn

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2014 (từ 01/10 đến 15/10) đạt hơn 12,83 tỷ USD, giảm 8,8%  tương ứng giảm hơn 1,23 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 7,71 tỷ USD, giảm 11,8% tương ứng giảm hơn 1,03 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2014.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 230,23 tỷ USD, tăng 12,9% (tương ứng tăng gần 26,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2014  thâm hụt  438 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/10/2014 còn mức thặng dư hơn 1,84 tỷ USD.

Về xuất khẩu

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2014 đạt gần 6,2 tỷ USD, giảm 13,9%  (tương ứng giảm hơn 1 tỷ USD) so nửa cuối tháng 9/2014. Tính đến hết ngày 15/10/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 116,04 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng gần 14,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

So với nửa cuối tháng 9/2014, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2014 giảm mạnh chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 342 triệu USD; dầu thô giảm 92 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 76 triệu USD; hàng dệt, may giảm 75 triệu USD; sắt thép các loại giảm 62 triệu USD; hàng thủy sản 47 triệu USD; .... Trong khi đó, chỉ một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: gạo tăng 27 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 16 triệu USD; ...

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 10/2014 - Ảnh 1

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,93 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm gần 711 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2014. Tính đến hết ngày 15/10/2014  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu gần 71,72 tỷ USD, tăng 15,1% (tương tứng tăng gần 9,43 tỷ USD) và chiếm gần 61,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/10/2014.

Về nhập khẩu

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2014 đạt hơn 6,63 tỷ USD, giảm 3,3% (tương ứng giảm 228 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2014. Tính đến hết ngày 15/10/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 114,2 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng hơn 11,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2014 giảm nhẹ so với nửa cuối tháng 9/2014 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 252 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 163 triệu USD; dầu thô giảm 76 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 73 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 33 triệu USD; ... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng như: xăng dầu các loại tăng 75 triệu USD; vải các loại tăng 55 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 48 triệu USD, ngô tăng 35 triệu USD; ...

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 10/2014 - Ảnh 2

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2014 đạt hơn 3,79 tỷ USD, giảm 7,8% (tương ứng giảm 320 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2014. Tính đến hết ngày 15/10/2014 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 64,41 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng gần 6,21 tỷ USD), chiếm gần  56,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2014.