Xuất khẩu nông, lâm-thuỷ sản: Tín hiệu vui đầu năm

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ

Bước vào năm 2013, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có hai nỗi lo lớn là: sản lượng đã tới hạn, và giá nhiều mặt hàng bị giảm. Tuy nhiên, cả 2 nỗi lo trên đã không xảy ra trong tháng 1/2013 khi nhiều loại nông sản tăng khá cao về sản lượng và giá cả một số loại giảm với tốc độ thấp hơn, thậm chí còn chuyển sang tăng.

Xuất khẩu nông, lâm-thuỷ sản: Tín hiệu vui đầu năm

Gạo xuất khẩu tháng 1/2013 ước đạt 534 nghìn tấn, tăng 108,5% về lượng, nhờ các hợp đồng đã ký được trong cuối năm 2012 và lượng gạo còn từ năm trước chuyển qua kim ngạch đạt 259 triệu USD.

Khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hiện nay là giá gạo tiếp tục giảm (năm 2012 đã giảm 10,8%, tháng 1/2013 giảm 15,4%). Tới đây, khi đồng bằng sông Cửu Long bước vào thu hoạch vụ lúa chính trong năm, nguồn thóc gạo sẽ tăng, có thể làm cho giá lúa gạo tại đây bị ảnh hưởng, nếu tăng lượng xuất khẩu thì giá sẽ thấp và khó khăn về thị trường tiêu thụ. Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo mua lúa gạo tạm trữ để giữ giá để bà con nông dân đỡ bị thiệt thòi. Về thị trường, doanh nghiệp cũng cần có sự nắm bắt kịp thời, khai thông trở lại các thị trường lớn, thị trường châu Phi.

TỐC ĐỘ TĂNG, GIẢM KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM- THUỶ SẢN THÁNG 1 (%)

Xuất khẩu nông, lâm-thuỷ sản: Tín hiệu vui đầu năm - Ảnh 1

Nguồn: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Mặt hàng cà phê xuất khẩu tháng 1/2013 ước đạt 191 nghìn tấn, tăng tới 70,7% so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch đạt 387 triệu USD, cao nhất trong các mặt hàng nông sản, cao hơn cả thuỷ sản (376 triệu USD) chỉ thấp hơn lâm sản chính (447 triệu USD). Tín hiệu vui là nếu năm trước giá xuất khẩu bị giảm (3,2%), thì năm nay không giảm mà đã tăng nhẹ (0,05%). Các thị trường chiếm kim ngạch nhập khẩu lớn của cà phê Việt Nam là Mỹ trước đây tăng khá cao về lượng, đã có năm tăng khá cao về giá, nhưng từ năm 2012 đến nay lượng tăng nhưng giá giảm.

Sản lượng cao su xuất khẩu tháng 1 ước đạt 76 nghìn tấn, tăng 8,8%; kim ngạch ước đạt 182 triệu USD, giảm 5%; giá cao su giảm 12,7% so với cùng kỳ, tuy tốc độ giảm có thấp hơn năm trước (29,5%). Về thị trường, doanh nghiệp cần tiếp tục với thị trường lớn nhất là Trung Quốc, phát triển đối với thị trường mới mà năm trước tăng cao như Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc).

Kim ngạch xuất khẩu hạt điề utrong tháng 1/2013 ước đạt 14 nghìn tấn, tăng 47% so với cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 88 triệu USD, chỉ tăng 17,9%, do giá bị giảm tới 19,2% (năm trước giảm 20%).

Đối với hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 ước đạt 5 nghìn tấn, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch đạt 40 triệu USD, tăng 65,1%, cao hơn tốc độ tăng về lượng, do giá xuất khẩu tăng 7,1%, tiếp tục đà tăng của năm trước (14,8%). Mặt hàng chè xuất khẩu trong tháng 1 đạt 10 nghìn tấn, tăng 10,2%; kim ngạch đạt 16 triệu, tăng 16,4%- cao hơn tốc độ tăng về lượng xuất khẩu, do giá tăng 5,6% (cao hơn tốc độ tăng 0,5% của năm trước).