Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1