Yêu cầu giảm tốc độ cho vay lĩnh vực phi sản xuất

Theo Vietnam+

Để đảm bảo kiểm soát tốc độ tăng tín dụng năm 2011 dưới 20%, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 1/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có công văn số 1637/NHNN-CSTT gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện cho vay vốn ở mức hợp lý, giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoán; đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng để tập trung vốn cho vay sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra kinh doanh ngoại tệ, vàng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh vàng, ngoại tệ, niêm yết giá mua - bán bằng ngoại tệ trái pháp luật.

Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở, ngành và Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn xây dựng và triển khai các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm tạo sự đồng thuận khi giảm tốc độ tăng và điều chỉnh cơ cấu tín dụng./.