07 nội dung thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: T. Anh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2110/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tài chính đã đề ra 7 nội dung, giải pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

07 nội dung thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính - Ảnh 1